§ 1-3. Myndighet

§ 1-3. Myndighet

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i medhold av denne forskriften.