§ 21.Generelle krav til infrastruktur

§ 21.Generelle krav til infrastruktur

Infrastrukturen skal utformes slik at virksomheten drives sikkert.