§ 40.

§ 40.

Minstekrav til den periodiske helseundersøkelsen
Periodisk helseundersøkelse skal minst inneholde:
  1. a.
    en generell undersøkelse,
  2. b.
    undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel og fargesans),
  3. c.
    en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.