§ 39. Periodiske undersøkelser

§ 39. Periodiske undersøkelser

Det skal gjennomføres minst en helseundersøkelse:
  1. a.
    hvert femte år for personale opp til 40 år,
  2. b.
    hvert tredje år for personale mellom 41 og 62 år,
  3. c.
    hvert år for personale over 62 år.
Legen skal gjennomføre hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det.

Første ledd:

Bestemmelsen forstås slik at når aldersgrense 41 år passeres mellom to periodiske helseundersøkelser, skal neste undersøkelse foretas fem år etter forrige undersøkelse, men ikke senere enn tre år etter fylte 41 år. Når aldersgrense 62 år passeres mellom to periodiske helseundersøkelser, skal neste undersøkelse foretas tre år etter forrige undersøkelse, men ikke senere enn ett år etter fylte 62 år.