§ 33. Nødutstyr

§ 33. Nødutstyr

Kjøretøy skal ha nødutstyr om bord tilpasset kjøretøyets bruk. Nødutstyr og plassering av dette skal være merket.
Kjøretøy som benyttes når det ikke er dagslys skal ha nødlys.