§ 25. Planoverganger

§ 25. Planoverganger

Planoverganger skal være tilrettelagt for sikker passering for veifarende.
Det skal ikke bygges nye planoverganger. Det kan likevel bygges planoverganger på områder som er stengt for alminnelig ferdsel, samt midlertidige planoverganger på anleggsområder.

Med «veifarende» menes alle som benytter seg av veien som krysser planovergangen, for eksempel motorvogn, syklende og gående. Med «sikker passering» menes først og fremst at de veifarende skal ha en reell mulighet til å undersøke om planovergangen er klar eller om det kommer et tog eller skift. Dette kan for eksempel sikres gjennom gode siktforhold, lyd- og lyssignaler osv.