§ 21. Generelle krav til infrastruktur

§ 21. Generelle krav til infrastruktur

Infrastrukturen skal utformes slik at virksomheten drives sikkert.