§ 2. Virkeområde

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for drift av museumsbane.

Forskriften regulerer drift av museumsbane. Forskriften gjelder dermed for jernbanevirksomheter som har tillatelse etter tillatelsesforskriften til å drive museumsbane.