§ 9-11. Bestemmelser for sikring av arbeid i spor

§ 9-11. Bestemmelser for sikring av arbeid i spor

Infrastrukturforvalter skal utarbeide bestemmelser for arbeid i spor som minimum skal inneholde:
  1. a.
    retningslinjer for oppstart av arbeid,
  2. b.
    hvordan man sikrer arbeidsstedet slik at tog ikke kommer utilsiktet inn på det angitte området og
  3. c.
    retningslinjer for å sikre at personell og utstyr ikke kommer i konflikt med tog som kjøres på nabospor.