§ 9-10. Tillatelse til kjøring av tog og skifting

§ 9-10. Tillatelse til kjøring av tog og skifting

Det skal innhentes tillatelse før tog kan kjøres på en strekning.
Det skal innhentes tillatelse før skifting kan starte.
Det skal til enhver tid være en oversikt over alle som har fått tillatelse til å kjøre på strekningen. Oversikten skal være tilgjengelig for relevant personell.

Tillatelse gis av trafikkstyrer.