§ 23. (Ikrafttredelse m.v.)

§ 23. (Ikrafttredelse m.v.)

  1. (1)
    Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
  2. (2)
    Fra samme tid oppheves følgende lover og bestemmelser: - - -