§ 24. (Overgangsordninger)

§ 24. (Overgangsordninger)

Departementet kan fastsette overgangsordninger for tidligere gitte konsesjoner.