§ 5-4. Krav i forbindelse med testing av delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) - klasse A eller klasse B

§ 5-4. Krav i forbindelse med testing av delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) - klasse A eller klasse B

Det skal gjøres tester av utstyret for styring, kontroll og signal om bord. Dette gjelder både nye kjøretøy og kjøretøy som endrer delsystem styring, kontroll og signal om bord. Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
Det skal benyttes assessor i forbindelse med testaktiviteter for CCS-ombordutrustning. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Behov for test og testomfang som skal validere endringen vurderes av Statens jernbanetilsyn. Tester for validering av sikker integrering mellom kjøretøyet og jernbaneinfrastrukturen vurderes særskilt.
Ved endring av kjøretøy som følge av innmontering av CCS-ombordutrustning klasse A eller klasse B, skal særskilte testspesifikasjoner følges. Testspesifikasjonene for klasse B skal aksepteres av infrastrukturforvalter. Testspesifikasjoner for klasse A er publisert på ERAs hjemmesider (ESC/RSC).
Testspesifikasjoner skal knyttes til definerte teststrekninger fastlagt av infrastrukturforvalter og skal integreres i overordnet testplan. Testresultater skal aksepteres av infrastrukturforvalteren.
Ved søknad om test skal følgende dokumentasjon sendes til Statens jernbanetilsyn:
 • -
  EF-verifiseringserklæring med tilhørende sertifikater eller midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er.
 • -
  Verifiseringserklæring med tilhørende sertifikater eller midlertidige sertifikater og dokumentasjon for samsvar med de kravene gitt i vedlegget her.
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer iht CSM RA.
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering mellom kjøretøyet og det norske jernbanesystemet iht CSM RA.
Test av ombordutrustningen kan gjøres som del av en generell test av kjøretøyet i henhold til § 5-1 til § 5-3. Dokumentasjonskravene i denne bestemmelsen supplerer kravene i de andre bestemmelsene.

Bestemmelsen stiller dokumentasjonskrav i forbindelse med søknad om å teste ombordutrustningen i kjøretøyet. Disse kommer i tillegg til det som følger av §§ 3-1 til 3-3. Det er et krav at det gjøres tester av kjøretøyet når signalsystemet endres eller kjøretøyet er nytt.