§ 8.

§ 8.

Reglene i kapitlet her kan ikke fravikes ved avtale til skade for den reisende.