§ 8.Regress

§ 8.Regress

Den som har utbetalt erstatning for skade som har oppstått som direkte følge av pålegget om å yte bistand, kan kreve regress fra staten.