§ 2.Virkeområde

§ 2.Virkeområde

Forskriften § 3, § 4 og § 5 gjelder for jernbanevirksomheter, med unntak av museumsbaner og godsbaner.