§ 1.Formål

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at jernbanevirksomheter har beredskap for å kunne bidra med jernbanetjenester i ekstraordinære situasjoner, krise og krig.
Forskriften gir også nærmere regler om rett til vederlag ved pålegg etter jernbaneloven § 6b.