§ 8. Regress

§ 8. Regress

Den som har utbetalt erstatning for skade som har oppstått som direkte følge av pålegget om å yte bistand, kan kreve regress fra staten.

Bestemmelsen fastslår at staten er ansvarlig for å erstatte skader oppstått som en direkte følge av et pålegg etter jernbaneloven § 6 b. dersom utførelsen av oppgaver etter jernbaneloven § 6 b har medført en skade som det er utbetalt erstatning for, så kan den som har blitt erstatningsansvarlig for skaden kreve erstatningsbeløpet dekket av staten v/ Samferdselsdepartementet.