§ 4. Beredskapsøvelser

§ 4. Beredskapsøvelser

For å forsikre seg om at beredskapen fungerer etter hensikten skal jernbanevirksomheten regelmessig gjennomføre beredskapsøvelser og delta i beredskapsøvelser. Jernbanevirksomhetenes beredskapsøvelser skal samordnes i den grad det er nødvendig, også med offentlige myndigheter og andre relevante aktører.

Bestemmelsen stiller krav om at virksomhetene må øve på sin egen beredskap, både i egen organisasjon og deltakelse i øvelser sammen med andre. Deltakelse i øvelser sammen med andre er beredskapsaktører, private eller offentlige virksomheter, jernbanevirksomheter eller andre aktører som man samarbeider eller samvirker med, eventuelt kan tenkes å samvirke med under hendelser. Offentlige virksomheter vil i denne sammenhengen kunne være departement, Fylkesberedskapsråd eller Forsvaret. Å øve på om beredskapen fungerer er en forutsetning for å lykkes når planverk må brukes i praksis. Det stilles derfor krav om at det skal øves regelmessig. Virksomhetene må selv

vurdere behovet for antall øvelser og frekvens. Det må gjennomføres eller deltas i så mange øvelser som er nødvendig for å være trygg på at beredskapsplanene og beredskapen fungere etter sin hensikt.