§ 12. Ikrafttredelse

§ 12. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.