§ 1. Formål

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre at jernbanevirksomheter har beredskap for å kunne bidra med jernbanetjenester i ekstraordinære situasjoner, krise og krig.
Forskriften gir også nærmere regler om rett til vederlag ved pålegg etter jernbaneloven § 6b.

Forskriftens formål speiler formålet til jernbaneloven § 6 b. Formålet med forskriften er å gi regler som skal sørge for at jernbanevirksomhetene har nødvendig beredskap for å kunne bidra med ressurser i ekstraordinære situasjoner, krise og krig og således at de er forberedt på å bidra med sine ressurser utover den alminnelige beredskapen eller «dugnad» når det uventede inntreffer. Det følger videre uttrykkelig av formålsbestemmelsen at forskriften gir nærmere regler om vederlag.