§ 5-2. Ikrafttredelse og endring i andre forskrifter

§ 5-2. Ikrafttredelse og endring i andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. juni 2022.