Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 5-1.Unntak

§ 5-1.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravene i forskriften her.

§ 5-2.Ikrafttredelse og endring i andre forskrifter