Fareidentifisering

Hensikten med veilederen er å bidra til at jernbanevirksomhetene legger relevante farer til grunn for sine risikovurderinger, og dermed kan planlegge og gjennomføre togframføring på en tilstrekkelig sikker måte.

Publisert: 10.08.2016   Endret: 11.11.2016

Statens jernbanetilsyn har observert at flere jernbanevirksomheter har hatt mangler i sin
fareidentifisering, og dermed mangler i sine risikovurderinger. Dette kan igjen ha betydning for
å ivareta sikkerheten i forbindelse med planlegging og gjennomføring av togframføring.

En del av manglene tilsynet har observert går igjen hos flere virksomheter, dette gjelder spesielt:

  • Farer som ikke er identifisert
  • Farer som er identifisert er ikke på riktig nivå i forhold til analysens hensikt
  • En rekke farer blir oppfattet som noe andre må håndtere.

Veileder om fareidentifisering.