Sikkerhetsrapport

Tilsynet har utarbeidet en veiledning til sikkerhetsforskriftens § 8-1 annet ledd om årlig sikkerhetsrapport. Veiledningen beskriver frist for innsending av rapport og et eksempel på hva sikkerhetsrapporten kan inneholde.

Publisert: 09.08.2016   Endret: 09.08.2016

Veiledningen ble publisert 4. april 2016.