Fareidentifisering for jernbane

Veilederen skal bidra til at jernbanevirksomhetene legger relevante farer til grunn for sine risikovurderinger.

Vi har observert at flere jernbanevirksomheter har hatt mangler i sin fareidentifisering, og dermed mangler i sine risikovurderinger. Dette kan igjen ha betydning for å ivareta sikkerheten i forbindelse med å planlegge og gjennomføre togframføring.

En del av manglene vi har observert, går igjen hos flere virksomheter. Dette gjelder spesielt:

  • farer som ikke er identifisert
  • farer som er identifisert, men som ikke er på riktig nivå ut fra analysens hensikt
  • en rekke farer som blir oppfattet som noe andre må håndtere

Veileder om fareidentifisering PDF-symbol