ECM – enhet med ansvar for vedlikehold

Enhet med ansvar for vedlikehold (ECM) er et begrep som brukes om den virksomheten som er ansvarlig for vedlikehold av et kjøretøy.

ECM-forordningen (EU) 2019/779 har erstattet forordning (EU) 445/2011 som omhandlet godsvogner. Alle kjøretøy som brukes på jernbanenettet skal være tilordnet en sertifisert ECM. For jernbaneforetak som driver godstrafikk innebærer dette krav om sertifisert ECM for trekkraftkjøretøy i tillegg til godsvogner. For jernbaneforetak som driver persontrafikk er sertifiseringskravet nytt.

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) har publisert en veileder om ECM. ekstern lenke-symbol

Registrering av ECM

Alle kjøretøy skal ha tilordnet en ECM før de kan tas i bruk på det nasjonale jernbanenettet, og ECM skal registreres i kjøretøyregisteret.

Statens jernbanetilsyn (SJT) fører dette kjøretøyregisteret.

Her er skjemaet for registrering av kjøretøy. Skjemaikon

Viktige tidsfrister i ECM-forordningen

ECM-forordningen (EU) 2019/779 stiller krav til at samtlige kjøretøy (bortsett fra godsvogner) skal følge bilag II i forordningen innen 16. juni 2022. Dette gjelder uansett om virksomheten skal sertifisere seg eller ønsker å benytte unntaket i artikkel 3.2b og håndtere det innenfor sitt eget sikkerhetsstyringssystem.

Artikkel 4 om sikkerhetskritiske komponenter gjelder fra 16. juni 2021.

Jernbanevirksomheter som selv er ECM

Kravene i ECM-forordningens vedlegg II kan oppfylles enten gjennom en ECM-sertifisering eller i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (som en del av tillatelsesprosessen for sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning)

Dersom en jernbanevirksomhet er ECM og kun vedlikeholder kjøretøy til egen operasjon, er det frivillig å sertifisere seg. Dersom virksomheten ikke er sertifisert, kan ikke kjøretøyene benyttes av en annen virksomhet ettersom det betyr at kjøretøyene ikke bare vedlikeholdes for operasjon i henhold til virksomhetens tillatelse.

For jernbanevirksomheter som ønsker å ECM-sertifisere seg finnes en oversikt over akkrediterte sertifiseringsorgan i ERADIS.

Jernbanevirksomheter som vedlikeholder kjøretøy utelukkende for egen virksomhet og som ikke ønsker å ECM-sertifisere seg, må informere oss om dette innen ECM-forordningen trer i kraft.

Jernbanevirksomheter som benytter en annen aktør som ECM

Om en jernbanevirksomhet ønsker at en annen aktør er ECM, må denne aktøren være ECM-sertifisert. 

Jernbanevirksomhetens ansvar

Ansvaret en jernbanevirksomhet har for sikker togframføring blir ikke påvirket av ansvaret enhet med ansvar for vedlikehold har. Dersom en jernbanevirksomhet ønsker å sette ut vedlikehold av kjøretøy, er det uansett ansvaret til jernbanevirksomheten å sikre at kjøretøy som benyttes er riktig vedlikeholdt.