Årlig sikkerhetsrapport fra virksomhetene

Veilederne under beskriver frist for innsending av rapport og et eksempel på hva sikkerhetsrapporten kan inneholde.

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1 annet ledd Word-symbol

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften § 8-1 annet ledd PDF-symbol