Virksomheter med tillatelse

Virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge.

  • For trafikkering på jernbanenettet kreves lisens og felles sikkerhetssertifikat for Norge.
  • For infrastrukturforvalter på jernbanenettet kreves sikkerhetstillatelse.
  • For T-bane, sporvei, museumsbane, sidespor og godsbane kreves egne tillatelser.

Gå til:

Infrastrukturforvalter

Persontransport nasjonalt nett

Ordinær sporveis-/tunnelbanedrift

Godstransport nasjonalt nett

Museumsvirksomhet

Sidespor og godsbane

Infrastrukturforvalter

 

Logo for Bane NOR

Bane NOR SF

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetsgodkjenningen er gitt til 30. september 2025. Sikkerhetsgodkjenningen gjelder for det nasjonale jernbanenettet og tilknyttet infrastruktur som Bane NOR SF etter avtale påtar seg å drive for private, herunder sidespor og terminalspor.

Kontaktopplysninger:
Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar

Telefon: 05280

Besøksadresse:
Biskop Gunnerus gate 14 Posthuset, 0185 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Bane NOR

Logo for Bybanen

Bybanen AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastrukturen til bybanen i Bergen.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 19. desember 2014, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Bybanen AS
Kokstadflaten 59
5257 Kokstad

Telefon: 55 37 80 00

Besøksadresse:
Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Bybanen

Persontransport nasjonalt nett

 

Logo for Flytoget.

Flytoget AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 10. oktober 2027.

Kontaktopplysninger:
Flytoget AS
Postboks 19 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 81 50 07 77

Besøksadresse:
Biskop Gunnerus gate 14 Posthuset, 0185 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Flytoget

Logo for Go-Ahead Norge
Go-Ahead Norge AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 15. desember 2024.

Kontaktopplysninger:
Go-Ahead Norge AS
Biskop Gunnerus gate 14a
0185 Oslo

Telefon: +46 760 006 503

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Go-Ahead

Logo for SJ AB.

SJ AB

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 3. mai 2028.

Kontaktopplysninger:
SJ AB Trafiksäkerhet
SE-105 50 Stockholm
SVERIGE

Telefon: +46 10 751 60 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu SJ i Sverige

Logo for SJ AB.

SJ Norge AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mai 2025.

Kontaktopplysninger:
SJ Norge AS
c/o Advokatfirmaet Haavind AS
Bygdøy Allé 2
0257 Oslo

Telefon: +46 70 231 0142

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu SJ i Norge

Logo for Arctic Train

TM Togdrift AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på Ofotbanen.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2025.

Kontaktopplysninger:
TM Togdrift AS
Postboks 648
8508 Narvik

Telefon: 98 36 50 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Arctic Train

Logo for Vy.

Vygruppen AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2026.

Kontaktopplysninger:
Vygruppen AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Vygruppen

Logo for Vy.

Vy Gjøvikbanen AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Vy Gjøvikbanen AS har sikkerhetssertifikat for:
Persontransport: Gjøvik-Skøyen, Roa-Hønefoss.
Transport av materiell: Skøyen-Drammen (Sundland) – Hønefoss, Oslo – Strømmen, Grefsen – Loenga.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. november 2025.

Kontaktopplysninger:
Vy Gjøvikbanen AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Vy Gjøvikbanen

 Logo for Vy.

Vy Tog AS

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. oktober 2025.

Kontaktopplysninger:
Vy Tog AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse: 
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Vygruppen

Logo for Norsk jernbanemuseum

Norsk jernbanemuseum

Type virksomhet / strekning:
Persontransport på hele det nasjonale jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode: 
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. juni 2027.

Kontaktopplysninger:
Norsk jernbanemuseum 
Postboks 491
2304 Hamar

Telefon: 91 65 50 34

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Norsk jernbanemuseum

 

Ordinær sporveis-/tunnelbanedrift

 

Logo for Boreal Transport 

Boreal Bane AS
(Gråkallbanen)

Type virksomhet / strekning:
Sporvogn og drift av kjørevei på strekningen St. Olavs gate–Lian i Trondheim.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 28. desember 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Boreal Bane AS
Postboks 3448
7425 Trondheim

Telefon: 95 86 08 86

Besøksadresse:
Vognhallveien 1 B, 7032 Trondheim

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Gråkallbanen

Logo for Tide.

Tide Buss og Bane AS

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet og trafikkstyring på infrastruktur forvaltet av Bybanen AS i Bergen.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 14. april 2010, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Tide Buss og Bane AS
Postboks 7700
5020 Bergen

Telefon: 95 98 94 60

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Keolis

Logo for Sporveien.

Sporveien T-banen AS

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet, drift av kjørevei og trafikkstyring på tunnelbanenettet i Oslo og Akershus.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 15. april 2011, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Sporveien T-banen AS
Postboks 2857 Tøyen
0608 Oslo

Telefon: 22 08 42 40

Besøksadresse:
Økernveien 9, 0653 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Sporveien T-banen

Logo for Sporveien.

Sporveien Trikken AS

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet, drift av kjørevei og trafikkstyring på sporvognsnettet i Oslo.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 15. april 2011, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Sporveien Trikken AS
Postboks 2857 Tøyen
0608 Oslo

Telefon: 22 08 45 00

Besøksadresse:
Storoveien 25, 0487 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Sporveien Trikken

Godstransport nasjonalt nett

 

Logo for BLS Rail

BLS Rail AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet unntatt Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. januar 2024.

Kontaktopplysninger:
Prästvägen 14
SE- 44173 Sollebrunn
SVERIGE

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu BLS Rail AB

Logo for CargoNet.

CargoNet AS

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet knyttet til godstransport, inkludert transport av farlig gods, på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2026.

Kontaktopplysninger:
CargoNet AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 41 57 14 40

Besøksadresse:
Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu CargoNet

Logo for GreenCargo.

Green Cargo AB

Type virksomhet / strekning:
Internasjonal godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet unntatt Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. november 2023.

Kontaktopplysninger:
Green Cargo AB
Box 39
SE–171 11 Solna
SVERIGE

Telefon: +46 10 455 40 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Green Cargo

Logo for Grenland Rail.

Grenland Rail AS

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert farlig gods, på hele jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 13. november 2027.

Kontaktopplysninger:
Grenland Rail AS
Stasjonsveien 2
3712 Skien

Telefon: 91 54 92 70

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Grenland Rail

Logo for Hector Rail.

Hector Rail AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert farlig gods, på hele  jernbanenettet unntatt Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 1. juni 2027.

Kontaktopplysninger:
Hector Rail AB
Svärdvägen 27
SE–182 33 Danderyd
SVERIGE

Telefon: +46 8 544 967 20

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Hector Rail

Logo for LKAB.

LKAB Malmtrafik AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, unntatt transport av farlig gods, på strekningen Ofotbanen.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 17. desember 2023.

Kontaktopplysninger:
LKAB Malmtrafik AB
S-981 86 Kiruna
SVERIGE

Telefon: +46 980 729 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu LKAB (godstrafikk)

Logo for Mantena

Mantena AS

Type virksomhet / strekning:
Transport av tomtog (persontog uten passasjerer og godstog uten gods) på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. april 2025.

Kontaktopplysninger:
Mantena AS
Jernbanetorget 1
0154, Oslo

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Mantena

Logo for ProTrain

ProTrain Trafik AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 4. juni 2025.

Kontaktopplysninger:
ProTrain Trafik AB
Box 107
SE-59521 Mjölby
SVERIGE

Telefon: +46 76 044 18 79

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu ProTrain

Logo for Arctic Train

TM Togdrift AS

Type virksomhet / strekning:
Godstransport på Ofotbanen.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2025.

Kontaktopplysninger:
TM Togdrift AS
Postboks 648
8508 Narvik

Telefon: 98 36 50 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Arctic Train (Ofotbanen)

Logo for Tågab.

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Type virksomhet / strekning:
Internasjonal godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 21. april 2027.

Kontaktopplysninger:
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Bangårdsgatan 2
SE–681 30 Kristinehamn
SVERIGE

Telefon: +46 550 875 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Tågab

Logo for OnRail

OnRail AS

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 20. april 2026.

Kontaktopplysninger:
Alnabru
Alfaset 3, Industrivei 27
0668 Oslo

Åndalsnes
Åndalsnes Godsterminal Troaveien
6300 Åndalsnes

Telefon: 91 91 23 10

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu OnRail

Logo for Railcare

Railcare T AB

Type virksomhet / strekning:
Godstransport, unntatt transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:
Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 12. desember 2023.

Kontaktopplysninger:
P.O. Box 34
SE-932 21 Skelleftehamn
SVERIGE

Telefon: +46 910 43 88 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Railcare

Museumsvirksomhet

 

Logo for Bergens Elektriske Sporvei

Bergens Elektriske Sporvei

Type virksomhet / strekning:
Persontrafikk, samt forvaltning av egen infrastruktur.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Bergens Elektriske Sporvei
Postboks 19
5838 Bergen

Telefon: 93 20 81 63

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Bergens Elektriske Sporvei

Logo for Museene i Akershus.

MiA – Museene i Akershus

Type virksomhet / strekning:
MiA – Museene i Akershus har tillatelse til drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsbanen Urskog–Hølandsbanen (strekningen Sørumsand–Fossum).

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 19. juni 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
MiA – Museene i Akershus
Strømsveien 74
Postboks 168
2011 Strømmen

Telefon: 47 47 19 80

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Museene i Akershus

Logo for Museene i Sør-Trøndelag.

Museene i Sør-Trøndelag AS

Type virksomhet / strekning:
Jernbanevirksomhet på Thamshavnbanen.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 21. desember 2009, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Museene i Sør-Trøndelag AS
Riiser-Larsens vei 16
7020 Trondheim

Telefon: 72 49 91 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Museene i Sør-Trøndelag

Logo for Norsk Industriarbeidermuseum.

Norsk Industriarbeidermuseum

Type virksomhet / strekning:
Trafikkvirksomhet og drift av infrastruktur på museumsbanen Rjukanbanen (strekningen Mæl-Rjukan).

Tillatelser gitt for periode:

Tillatelsen for drift av infrastruktur er gitt fra 15. april 2015, og er uten tidsbegrensning.

Tillatelsen for trafikkvirksomhet er gitt fra 13. mai 2016, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Norsk Industriarbeidermuseum
Vemork
3660 Rjukan

Telefon: 35 09 90 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Norsk Industriarbeidermuseum

Logo for Vest-Agdermuseet

Vest-Agder-museet IKS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsjernbanen Setesdalsbanen (strekningen Grovane–Røyknes).

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra fra 30. mai 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Vest-Agder-museet IKS
Odderøya 17
4610 Kristiansand

Telefon: 38 12 03 50

Lenke til nettside i nytt vindu Vest-Agdermuseet

Logo for Norsk jernbaneklubb.

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen

Type virksomhet / strekning:
Norsk Jernbaneklubb har tillatelse til å drive museumsbane (persontransport) på strekningen Tunestveit–Midtun.

Tillatelser gitt til å drive trafikkvirksomhet på strekningen Tunestveit–Midttun. Tillatelsen innebærer ansvar for å drive trafikkstyring på strekningen når virksomheten selv trafikkerer den.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 13. juni 2011 og inntil videre.

Kontaktopplysninger:
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen
Postboks 638
5807 Bergen

Telefon: 55 91 77 80
Faks: 55 91 77 81

Besøksadresse:
Garnes stasjon

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Gamle Vossebanen

Logo for Norsk jernbaneklubb.

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Type virksomhet / strekning:
Norsk Jernbaneklubb har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og trafikkstyring på Krøderbanen, strekningen Krøderen–Vikersund.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelse er gitt fra 30. april 2008, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Vestsideveien 4
3535 Krøderen

Telefon: 32 14 76 03

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Krøderbanen

Logo for Stiftelsen Buskerudmuseene

Stiftelsen Buskerudmuseene

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på museumsjernbanen Krøderbanen
(strekningen Krøderen–Vikersund).

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 1. desember 2014, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Stiftelsen Buskerudmuseene
Storgata 14
3510 Hønefoss

Telefon: 95 27 97 13

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Stiftelsen Buskerudmuseene

Sidespor og godsbane

 

Logo for Borregaard.

Borregaard

Type virksomhet / strekning:
Sidespor og trafikkvirksomhet på Borregård.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 24. februar 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Borregaard
Postboks 162
1701 Sarpsborg

Telefon: 69 11 80 00
Faks: 69 11 87 70

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Borregaard

Logo for Hellik Teigen.

Hellik Teigen AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på Hokksund sidespor.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 15. september 2012, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Hellik Teigen AS
Loesmoveien
3300 Hokksund

Telefon: 32 25 27 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Hellik Teigen

Logo for LKAB.

LKAB Norge AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur på terminalen Øvre Ranger samt tilknyttet sidespor i Narvik.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 1. oktober 2012, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
LKAB Norge AS
Postboks 314
8504 Narvik

Telefon: 76 92 38 00

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu LKAB (hovedside)

Logo for Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF

Type virksomhet / strekning:
Havnespor i Oslo.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 7. februar 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum
0103 Oslo

Telefon: 02 180

Lenke til webside som åpnes i nytt vindu Oslo Havn

Logo for Sydvaranger Malmtransport.

Sydvaranger Malmtransport AS

Type virksomhet / strekning:
Drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på jernbanestrekningen mellom Kirkenes og Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune.

Tillatelse gitt for periode:
Tillatelsen er gitt fra 25. juni 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:
Sydvaranger Malmtransport AS
Sydvaranger industriområde
9900 Kirkenes

Telefon: 95 82 22 58

 


 

 

Fant du det du lette etter?