Virksomheter med tillatelse

Virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge.

  • For trafikkering på jernbanenettet kreves lisens og felles sikkerhetssertifikat for Norge.
  • For infrastrukturforvalter på jernbanenettet kreves sikkerhetstillatelse.
  • For T-bane, sporvei, museumsbane, sidespor og godsbane kreves egne tillatelser.

Gå til:

Infrastrukturforvalter

Persontransport nasjonalt nett

Ordinær sporveis-/tunnelbanedrift

Godstransport nasjonalt nett

Museumsvirksomhet

Sidespor og godsbane

Infrastrukturforvalter

Bane NOR SF

Type virksomhet / strekning:

Drift av infrastruktur på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetsgodkjenningen er gitt til 30. september 2025. Sikkerhetsgodkjenningen gjelder for det nasjonale jernbanenettet og tilknyttet infrastruktur som Bane NOR SF etter avtale påtar seg å drive for private, herunder sidespor og terminalspor.

Kontaktopplysninger:

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar

Telefon: 05280

Besøksadresse:

Biskop Gunnerus gate 14 Posthuset, 0185 Oslo

Bane NOR Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Bybanen AS

Type virksomhet / strekning:

Drift av infrastrukturen til bybanen i Bergen.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 19. desember 2014, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Bybanen AS
Kokstadflaten 59
5257 Kokstad

Telefon: 55 37 80 00

Besøksadresse:

Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

Bybanen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Persontransport nasjonalt nett

Flytoget AS

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 10. oktober 2027.

Kontaktopplysninger:

Flytoget AS
Postboks 19 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 81 50 07 77

Besøksadresse:

Biskop Gunnerus gate 14 Posthuset, 0185 Oslo

Flytoget Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Go-Ahead Norge AS

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 15. desember 2024.

Kontaktopplysninger:

Go-Ahead Norge AS
Biskop Gunnerus gate 14a
0185 Oslo

Telefon: +46 760 006 503

Go-Ahead Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Norsk jernbanemuseum

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på hele det nasjonale jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. juni 2027.

Kontaktopplysninger:

Norsk jernbanemuseum 
Postboks 491
2304 Hamar

Telefon: 91 65 50 34

Norsk jernbanemuseum Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

SJ AB

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 3. mai 2028.

Kontaktopplysninger:

SJ AB Trafiksäkerhet
SE-105 50 Stockholm
SVERIGE

Telefon: +46 10 751 60 00

SJ i Sverige Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

SJ Norge AS

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mai 2025.

Kontaktopplysninger:

SJ Norge AS
c/o Advokatfirmaet Haavind AS
Bygdøy Allé 2
0257 Oslo

Telefon: +46 70 231 0142

SJ i Norge Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

TM Togdrift AS

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 08. oktober 2028.

Kontaktopplysninger:

TM Togdrift AS
Postboks 648
8508 Narvik

Telefon: 98 36 50 00

Arctic Train Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Vygruppen AS

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2026.

Kontaktopplysninger:

Vygruppen AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse:

Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Vygruppen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Vy Gjøvikbanen AS

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Vy Gjøvikbanen AS har sikkerhetssertifikat for:
Persontransport: Gjøvik-Skøyen, Roa-Hønefoss.
Transport av materiell: Skøyen-Drammen (Sundland) – Hønefoss, Oslo – Strømmen, Grefsen – Loenga.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. november 2025.

Kontaktopplysninger:

Vy Gjøvikbanen AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse:

Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Vy Gjøvikbanen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Vy Tog AS

Type virksomhet / strekning:

Persontransport på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. oktober 2025.

Kontaktopplysninger:

Vy Tog AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 23 62 00 00

Besøksadresse:

Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

Vygruppen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Ordinær sporveis-/tunnelbanedrift

Boreal Bane AS (Gråkallbanen)

Type virksomhet / strekning:

Sporvogn og drift av kjørevei på strekningen St. Olavs gate–Lian i Trondheim.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 28. desember 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Boreal Bane AS
Postboks 3448
7425 Trondheim

Telefon: 95 86 08 86

Besøksadresse:

Vognhallveien 1 B, 7032 Trondheim

Gråkallbanen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Tide Buss og Bane AS

Type virksomhet / strekning:

Trafikkvirksomhet og trafikkstyring på infrastruktur forvaltet av Bybanen AS i Bergen.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 14. april 2010, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Tide Buss og Bane AS
Postboks 7700
5020 Bergen

Telefon: 95 98 94 60

Tide Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Sporveien T-banen AS

Type virksomhet / strekning:

Trafikkvirksomhet, drift av kjørevei og trafikkstyring på tunnelbanenettet i Oslo og Akershus.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 15. april 2011, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Sporveien T-banen AS
Postboks 2857 Tøyen
0608 Oslo
Telefon: 22 08 42 40

Besøksadresse:

Økernveien 9, 0653 Oslo

Sporveien T-banen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Sporveien Trikken AS

Type virksomhet / strekning:

Trafikkvirksomhet, drift av kjørevei og trafikkstyring på sporvognsnettet i Oslo.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 15. april 2011, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Sporveien Trikken AS
Postboks 2857 Tøyen
0608 Oslo

Telefon: 22 08 45 00

Besøksadresse:

Storoveien 25, 0487 Oslo

Sporveien Trikken Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Godstransport nasjonalt nett

BLS Rail AB

Type virksomhet / strekning:

Godstransport, unntatt transport av farlig gods.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 29. januar 2026.

Kontaktopplysninger:

Larmvägen 9
SE-46138 Trollhättan
SVERIGE

BLS Rail AB Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

CargoNet AS

Type virksomhet / strekning:

Trafikkvirksomhet knyttet til godstransport, inkludert transport av farlig gods, på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 31. mars 2026.

Kontaktopplysninger:

CargoNet AS
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

Telefon: 41 57 14 40

Besøksadresse:

Schweigaards gate 23, 0191 Oslo

CargoNet Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Green Cargo AB

Type virksomhet / strekning:

Internasjonal godstransport, inkludert transport av farlig gods, på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 25. oktober 2028.

Kontaktopplysninger:

Green Cargo AB
Box 39
SE–171 11 Solna
SVERIGE

Telefon: +46 10 455 40 00

Green Cargo Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Grenland Rail AS

Type virksomhet / strekning:

Godstransport, inkludert farlig gods, på hele jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 13. november 2027.

Kontaktopplysninger:

Grenland Rail AS
Stasjonsveien 2
3712 Skien

Telefon: 91 54 92 70

Grenland Rail Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Hector Rail AB

Type virksomhet / strekning:

Godstransport, inkludert farlig gods, på hele  jernbanenettet unntatt Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 1. juni 2027.

Kontaktopplysninger:

Hector Rail AB
Svärdvägen 27
SE–182 33 Danderyd
SVERIGE

Telefon: +46 8 544 967 20

Hector Rail Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

LKAB Malmtrafik AB

Type virksomhet / strekning:

Godstransport, unntatt transport av farlig gods, på hele jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 7. desember 2028.

Kontaktopplysninger:

LKAB Malmtrafik AB
S-981 86 Kiruna
SVERIGE

Telefon: +46 980 729 00

LKAB (godstrafikk) Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Mantena AS

Type virksomhet / strekning:

Transport av tomtog (persontog uten passasjerer og godstog uten gods) på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 30. april 2025.

Kontaktopplysninger:

Mantena AS
Jernbanetorget 1
0154, Oslo

Mantena Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

OnRail AS

Type virksomhet / strekning:

Godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 20. april 2026.

Kontaktopplysninger:

Alnabru
Alfaset 3, Industrivei 27
0668 Oslo

Åndalsnes
Åndalsnes Godsterminal Troaveien
6300 Åndalsnes

Telefon: 22 53 54 00

OnRail Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

ProTrain Trafik AB

Type virksomhet / strekning:

Godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 4. juni 2025.

Kontaktopplysninger:

ProTrain Trafik AB
Box 107
SE-59521 Mjölby
SVERIGE

Telefon: +46 76 044 18 79

ProTrain Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

RailCare T AB

Type virksomhet / strekning:

Godstransport, unntatt transport av farlig gods, på jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 16. november 2028.

Kontaktopplysninger:

P.O. Box 34
SE-932 21 Skelleftehamn
SVERIGE

Telefon: +46 910 43 88 00

Railcare Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

TM Togdrift AS (gods)

Type virksomhet / strekning:

Godstransport unntatt transport av farlig gods på det norske jernbanenettet.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 08. oktober 2028.

Kontaktopplysninger:

TM Togdrift AS
Postboks 648
8508 Narvik

Telefon: 98 36 50 00

Arctic Train (Ofotbanen) Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Type virksomhet / strekning:

Internasjonal godstransport, inkludert transport av farlig gods, på hele jernbanenettet med unntak av Flåmsbana.

Tillatelse gitt for periode:

Sikkerhetssertifikatet er gitt varighet til 21. april 2027.

Kontaktopplysninger:

Tågåkeriet i Bergslagen AB
Bangårdsgatan 2
SE–681 30 Kristinehamn
SVERIGE

Telefon: +46 550 875 00

Tågab Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Museumsvirksomhet

Bergens Elektriske Sporvei

Type virksomhet / strekning:

Persontrafikk, samt forvaltning av egen infrastruktur.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Bergens Elektriske Sporvei
Postboks 19
5838 Bergen

Telefon: 93 20 81 63

Bergens Elektriske Sporvei Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

MiA – Museene i Akershus

Type virksomhet / strekning:

MiA – Museene i Akershus har tillatelse til drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsbanen Urskog–Hølandsbanen (strekningen Sørumsand–Fossum).

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 19. juni 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

MiA – Museene i Akershus
Strømsveien 74
Postboks 168
2011 Strømmen

Telefon: 47 47 19 80

Museene i Akershus Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Museene i Sør-Trøndelag AS

Type virksomhet / strekning:

Jernbanevirksomhet på Thamshavnbanen.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 21. desember 2009, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Museene i Sør-Trøndelag AS
Riiser-Larsens vei 16
7020 Trondheim

Telefon: 72 49 91 00

Museene i Sør-Trøndelag Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Norsk Industriarbeidermuseum

Type virksomhet / strekning:

Trafikkvirksomhet og drift av infrastruktur på museumsbanen Rjukanbanen (strekningen Mæl-Rjukan).

Tillatelser gitt for periode:

Tillatelsen for drift av infrastruktur er gitt fra 15. april 2015, og er uten tidsbegrensning.

Tillatelsen for trafikkvirksomhet er gitt fra 13. mai 2016, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Norsk Industriarbeidermuseum
Vemork
3660 Rjukan

Telefon: 35 09 90 00

Norsk Industriarbeidermuseum Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen

Type virksomhet / strekning:

Norsk Jernbaneklubb har tillatelse til å drive museumsbane (persontransport) på strekningen Tunestveit–Midtun.

Tillatelser gitt til å drive trafikkvirksomhet på strekningen Tunestveit–Midttun. Tillatelsen innebærer ansvar for å drive trafikkstyring på strekningen når virksomheten selv trafikkerer den.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 13. juni 2011 og inntil videre.

Kontaktopplysninger:

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen
Postboks 638
5807 Bergen

Telefon: 55 91 77 80
Faks: 55 91 77 81

Besøksadresse:

Garnes stasjon

Gamle Vossebanen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Type virksomhet / strekning:

Norsk Jernbaneklubb har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og trafikkstyring på Krøderbanen, strekningen Krøderen–Vikersund.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelse er gitt fra 30. april 2008, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Vestsideveien 4
3535 Krøderen

Telefon: 32 14 76 03

Krøderbanen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Norsk jernbanemuseum

Type virksomhet / strekning:

Trafikkvirksomhet og drift av infrastruktur på museumsbanen Tertitten på Hamar.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 28. mai 2015, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Norsk jernbanemuseum 
Postboks 491
2304 Hamar

Telefon: 91 65 50 34

Norsk jernbanemuseum Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Stiftelsen Buskerudmuseene

Type virksomhet / strekning:

Drift av infrastruktur på museumsjernbanen Krøderbanen
(strekningen Krøderen–Vikersund).

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 1. desember 2014, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Stiftelsen Buskerudmuseene
Storgata 14
3510 Hønefoss

Telefon: 95 27 97 13

Stiftelsen Buskerudmuseene Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Vest-Agder-museet IKS

Type virksomhet / strekning:

Drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på museumsjernbanen Setesdalsbanen (strekningen Grovane–Røyknes).

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra fra 30. mai 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Vest-Agder-museet IKS
Odderøya 17
4610 Kristiansand

Telefon: 38 12 03 50

Vest-Agdermuseet Lenke til nettside i nytt vindu

Sidespor og godsbane

Borregaard

Type virksomhet / strekning:

Sidespor og trafikkvirksomhet på Borregård.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 24. februar 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Borregaard
Postboks 162
1701 Sarpsborg

Telefon: 69 11 80 00
Faks: 69 11 87 70

Borregaard Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Hellik Teigen AS

Type virksomhet / strekning:

Drift av infrastruktur på Hokksund sidespor.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 15. september 2012, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Hellik Teigen AS
Loesmoveien
3300 Hokksund

Telefon: 32 25 27 00

Hellik Teigen Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

LKAB Norge AS

Type virksomhet / strekning:

Drift av infrastruktur på terminalen Øvre Ranger samt tilknyttet sidespor i Narvik.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 1. oktober 2012, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

LKAB Norge AS
Postboks 314
8504 Narvik

Telefon: 76 92 38 00

LKAB (hovedside) Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Oslo Havn KF

Type virksomhet / strekning:

Havnespor i Oslo.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 7. februar 2005, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum
0103 Oslo

Telefon: 02 180

Oslo Havn Lenke til webside som åpnes i nytt vindu

Sydvaranger Malmtransport AS

Type virksomhet / strekning:

Drift av infrastruktur og trafikkvirksomhet på jernbanestrekningen mellom Kirkenes og Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune.

Tillatelse gitt for periode:

Tillatelsen er gitt fra 25. juni 2013, og er uten tidsbegrensning.

Kontaktopplysninger:

Sydvaranger Malmtransport AS
Sydvaranger industriområde
9900 Kirkenes

Telefon: 95 82 22 58

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde