Modell for bekreftet kopi av sertifikat

Modell for bekreftet kopi av sertifikat etter førerforskriften utstedes av jernbanevirksomheten som vedkommende fører er tilknyttet.

Publisert: 29.09.2016 – Endret: 29.09.2016

Sertifikatet eies av jernbanevirksomheten som utsteder det. Føreren har rett til å få en bekreftet kopi av sertifikatet.

Den bekreftede kopien av sertifikatet skal være i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 36/2010 med følgende tilpasninger:

Ordene «fellesskapsmodell» eller tilsvarende skal erstattes med «EØS-modell».
Istedenfor EU-flagget skal bokstaven N være trykt i svart omgitt av en svart ellipse.

Bokmål:
Modell for bekreftet kopi av sertifikat (ODF)
Nynorsk:
Modell for stadfesta kopi sertifikat (ODF)