Modell for bekreftet kopi av sertifikat

Modell for bekreftet kopi av sertifikat etter førerforskriften utstedes av jernbanevirksomheten som vedkommende fører er tilknyttet.

Sertifikatet eies av jernbanevirksomheten som utsteder det. Føreren har rett til å få en bekreftet kopi av sertifikatet.

Den bekreftede kopien av sertifikatet skal være i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 36/2010 med følgende tilpasninger:

Ordene «fellesskapsmodell» eller tilsvarende skal erstattes med «EØS-modell».
Istedenfor EU-flagget skal bokstaven N være trykt i svart omgitt av en svart ellipse.

Bokmål:
Modell for bekreftet kopi av sertifikat (ODF)
Nynorsk:
Modell for stadfesta kopi sertifikat (ODF)