Høring om forslag til endring i museumsbaneforskriften

Høring åpnet: 21. september 2015 – Høringsfrist: 01. desember 2015

Om høringen

SJT foreslår å endre kravet til bremser i museumsbaneforskriften § 32 første ledd første og annet punktum. Forslaget innebærer at det ikke lenger er krav om at hvert enkelt kjøretøy må ha bremser, men at tog og skift skal ha tilstrekkelig bremseevne for å kunne stanse innenfor en maksimal bremseveilengde.

Foreslått tidspunkt for ikrafttredelse av forskriftsendringen er 1. januar 2016. Det er ikke foreslått overgangsbestemmelser.

Høringssvar

Vi har mottatt 1 svar per 01. desember 2015