Høring om endring av kravforskriften

Høring åpnet: 19. september 2016 – Høringsfrist: 15. november 2016

Om høringen

Forslaget til forskrift erstatter helsekravforskriftens bestemmelser for personell som er tilknyttet trikk og T-bane gjennom et nytt kapittel 14 i kravforskriften.

Hensikten med den foreslåtte endringen er først og fremst å forenkle regelverket. Forslaget til nye bestemmelser inneholder mer funksjonelle krav, noe som i seg selv vil innebære at behovet for unntak fra forskriftenes bestemmelser vil bortfalle. Det er etter SJTs vurdering også en forenkling at jernbanevirksomhetene kun får én forskrift å forholde seg til når det gjelder krav til drift.

 

Høringssvar

Vi har mottatt 4 svar per 15. november 2016