Høring om endring av kjøretøyforskriften

Høring åpnet: 30. mai 2016 – Høringsfrist: 12. juli 2016

Om høringen

EU har vedtatt nye krav til hvordan nasjonale krav til kjøretøy skal klassifiseres og struktureres. Statens jernbanetilsyn foreslår å gjøre om kjøretøyforskriftens vedlegg for å imøtekomme EUs krav.

Andre foreslåtte endringer av kjøretøyforskriften omhandler saksbehandling, bestemmelser om såkalt STM-enhet, henvisninger til standarder og tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet og språklige presiseringer.

Høringssvar

Vi har mottatt 6 svar per 12. juli 2016