Informasjon frå togselskapet

Om dine rettar som togpassasjer til informasjon frå togselskapet.

Publisert: 14.12.2016 – Endret: 14.12.2016

Togpassasjerar skal verta informera på skikka vis. Før reisa skal jernbaneføretaket og billettutskriver svara på førespurnader frå kunden. Under reisa skal jernbaneføretaket informera på eiga initiativ.

Informasjon du har krav på før reisa

 • Allmenne avtalevilkår
 • Tidsplanar og vilkår for raskaste reise
 • Tidsplanar og vilkår for rimelegaste reise
 • Tilgjengelegheit, vilkår for på- og avstiging og kva slags hjelpemidlar som finst om bord på toget for funksjonshemma og rørslehemma personer
 • Tilgjengelegheit og vilkår for å ta med syklar
 • Kvar og ein hending som vil kunna bryt av eller seinka trafikken
 • Tilgang til tenester om bord på toget
 • Korleis å få gløymd bagasje att
 • Klageprosess.

Informasjon du har krav på under reisa

 • Tenester om bord på toget
 • Neste stasjon
 • Seinkingar
 • Tog som korresponderer
 • Spørsmål om sikkerheit og tryggleik.