Unngå at kjøretøy løper løpsk

Vær bevisst på å følge regler og rutiner for å sikre at kjøretøy står stille når de skal.

Kjøretøy i bevegelse

Havarikommisjonen publiserte i desember 2023 en rapport om et løpsk lokomotiv på Alnabruterminalen 23. oktober 2022. Årsaken til hendelsen var at lokomotivets parkeringsbrems ikke var i stand til å holde igjen lokomotivet der det stod hensatt da trykkluftsystemet ble tomt for luft. Havarikommisjonens undersøkelser viser at lokomotivet ikke kunne ha kommet ut i hovedsporet. Likevel påpeker kommisjonen at et løpsk lokomotiv kan utgjøre en risiko også inne på terminalområdet.

Eksempler på hendelser i 2023

SJT får innrapportert uønskede hendelser i mange kategorier fra jernbanevirksomhetene. Noen hendelser beskriver kjøretøy som har begynt å rulle uten at det var hensikten – eller de kunne gjort det. Vi ser at problemstillingen ofte er feil på kjøretøy og feil utført arbeidsrutine – eller at arbeidsrutinen ikke blir utført.

Hendelser vi får innrapportert skjer stort sett på områder med sperring mot strekningene der tog fremføres etter rute.

I 2023 fikk vi for eksempel innmeldt disse hendelsene:

  • Noen glemte å tilsette parkbrems på vogn.
  • Et kjøretøy ble rigget ned og hensatt uten tilsatt parkbrems.
  • Kjøretøyet var ikke sikret med bremsesko. Det har vært fare for at det kan trille.

Utdrag av trafikkregler for jernbanenettet

I Bane NORs trafikkregler for jernbanenettet (TJN) er det en rekke bestemmelser som skal hindre at kjøretøy kommer i bevegelse uten at det er hensikten. Under er tre eksempler:

  • I TJN kapittel 3 heter det at skiftet «skal sikres med håndbremser, parkeringsbremser og/eller bremsesko før trekkraftkjøretøyet kobles fra, slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse. Skift uten trekkraftkjøretøy skal ikke igjensettes i fall over 18 ‰».
    • Videre heter det at skift «som hensettes skal sikres med håndbrems, parkeringsbrems og/eller bremsesko slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse».
  • I TJN kapittel 4 heter det at det «skal være tilstrekkelig antall vogner med håndbrems eller parkeringsbrems til at toget kan fastholdes i største stigning eller fall på den banestrekningen toget skal kjøre. Bremsesko eller lignende kan nyttes i stedet for håndbrems eller parkeringsbrems».
  • I TJN kapittel 6 heter det at føreren «skal sikre tog som står på en stasjon slik at toget ikke kan komme i utilsiktet bevegelse».

Jernbaneforetakene må utarbeide bestemmelser for det de skal ha i sikkerhetsstyringen om kontroll på materiell. De må sammenstille regelboken for føreren og dokumentasjonen til annet personale. Kravene til jernbaneforetak på dette området står blant annet i TSI OPE-forskriften og sikkerhetsforskriften.