Spørsmål og svar om TSI-endringer

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) har arrangert digitale møter om endringer i en rekke TSI-er.

EU-kommisjonen vedtok 10. august endringer i TSI-ene CCS, OPE, ENE, INF, LOC&PAS, NOI, OPE, PRM og WAG, og registrene RINF og ERATV. Endringene trådte i kraft i EU 28. september.

Endringene er resultatet av en rutinemessig revisjon, med mål om bedre samtrafikkevne og å tilpasse regelverket til teknologisk utvikling.

Det forberedende arbeidet med TSI-revisjonen ble utført i arbeidsgrupper under ERA, flere med deltagelse fra Statens jernbanetilsyn (SJT).

Det er ikke klart når rettsaktene vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i Norge. Prosessen tar normalt noen måneder. SJT har ansvaret for å gjennomføre endringene i norsk rett.

Spørsmål og svar-sesjoner på nett

TSI-pakken innebærer betydelige endringer som vil påvirke delsystemer. Derfor inviterte ERA til spørsmål og svar-sesjoner for å hjelpe bransjen med å forholde seg til endringene. Sesjonene var organisert etter tema.

Sesjonene:

Hvordan forstå kapittel 7 av TSI-er som gjelder rullende materiell og CCS-ombordutrustning?

Kjøretøy

Faste installasjoner