Spørsmål og svar om TSI-endringer

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) inviterer jernbanebransjen til flere digitale møter i høst for å presentere endringer i en rekke TSI-er.

EU-kommisjonen vedtok 10. august endringer i TSI-ene CCS, OPE, ENE, INF, LOC&PAS, NOI, OPE, PRM og WAG, og registrene RINF og ERATV. Endringene trådte i kraft i EU 28. september.

Endringene er resultatet av en rutinemessig revisjon, med mål om bedre samtrafikkevne og å tilpasse regelverket til teknologisk utvikling.

Det forberedende arbeidet med TSI-revisjonen ble utført i arbeidsgrupper under ERA, flere med deltagelse fra Statens jernbanetilsyn (SJT).

Det er foreløpig ikke klart når rettsaktene vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i Norge, men denne prosessen tar normalt noen måneder. SJT har ansvaret for å gjennomføre endringene i norsk rett.

Spørsmål og svar-sesjoner på nett

TSI-pakken innebærer betydelige endringer som vil påvirke delsystemer. Derfor inviterer ERA til spørsmål og svar-sesjoner for å hjelpe bransjen med å forholde seg til endringene. Sesjonene vil være organisert etter tema. Temaet for den første sesjonen er allerede bestemt av ERA. Temaene for de tre neste sesjonene vil bli bestemt basert på spørsmål sendt inn på forhånd.

Sesjonene:

Tirsdag 24. oktober klokka 12.00–13.30

Tema: Hvordan forstå kapittel 7 av TSI-er som gjelder rullende materiell og CCS-ombordutrustning?

Fredag 10. november klokka 12.00–13.30

Tema: Kjøretøy i fokus.

Fredag 24. november klokka 12.00–13.30

Tema: Faste installasjoner i fokus.

Torsdag 7. desember klokka 12.00–13.30

Tema: CCS i fokus.

Les mer om disse webinarene og påmelding.