SJT tar ikke klage fra Flytoget til følge

Klagen gjaldt beløpsgrense i Flytogets tilleggsavtale for å utføre offentlig persontransport for perioden januar–juni 2021.

Klagen gjelder beløpsgrensen i avtalen Jernbanedirektoratet inngikk med jernbaneforetak om å utføre offentlig persontransport under koronapandemien, i perioden januar til juni 2021. Direktoratet satte en maksimal beløpsgrense for kompensasjon på 11 millioner kroner i Flytogets avtale.

Tilleggsavtalene direktoratet inngikk med de andre operatørene av offentlig persontransport, inneholdt ikke samme beløpsgrense. Flytoget mener deres beløpsgrense har ført til vesentlige, skadelige konkurransevridende virkninger. Derfor ba de SJT om å pålegge direktoratet å tilby en endret avtale for den aktuelle perioden – der beløpsgrensen ble fjernet.

Klagen tas ikke til følge

Vi har vurdert klagen fra Flytoget og konkludert med at den ikke tas til følge.

Samlet sett har vi vurdert at å benytte grensen på 11 millioner kroner som tak per måned var egnet til å skade konkurransen i markedet for passasjertransport mellom Drammen og Oslo Lufthavn.

Likevel vurderer vi at det i denne saken ikke er forholdsmessig å pålegge korrigerende tiltak. Beløpsgrensen på 11 millioner kroner per måned gjaldt for en kort periode og ble endret. Isolert sett har avtalen derfor hatt begrenset effekt på konkurransen i markedet.

Se avgjørelsen etter klagen fra Flytoget. PDF-ikon