SJT påla Bane NOR å gjøre om sporendring

SJT konkluderte med at en omfordeling av Onrails tildelte ruteleier og endring av ruteplanen for R23 var i strid med reglene i jernbaneforskriften.

22. desember i fjor mottok Onrail, Green Cargo og CargoNet en melding fra Bane NOR om at sporbruksplanen på Alnabruterminalen ville endres fra 1. januar 2023 og en måned fremover. Bane NORs begrunnelse var lav punktlighet i desember som følge av midlertidig stenging av tre kranspor. Beslutningen innebar at Onrails ruteleier for ruteplan R23 ville bli omfordelt. Togene deres ville flyttes fra spor C2 til spor C16. CargoNet skulle overta sporplassen på spor C2.

Ifølge opplysninger fra Bane NOR og Onrail har Onrail for R23 søkt og fått tildelt «slot-tider» for lasting og lossing av tog på spor C2 med tilliggende depotområder. Spor C2 kan betjenes med elektriske lokomotiver, som er det materiellet Onrail har. For spor C16 er det behov for diesellokomotiver.

Brudd på jernbaneforskriften

SJTs vurdering er at Bane NOR har brutt jernbaneforskriften § 8-1 (1) og § 4-1 bokstav b ved å omfordele allerede tildelte ruteleier og depotområder for R23 gjennom å beslutte å endre sporbruksplanen på Alnabruterminalen for R23 – uten samtykke fra aktørene.

Vi mener også at kapittel 10 i jernbaneforskriften ikke gir Bane NOR hjemmel til å omfordele ruteleier i denne saken.

SJT har også vurdert at det er behov for

  • korrigerende tiltak for å rette opp i brudd på jernbaneforskriften
  • å ivareta Onrail og eventuelle andre berørte jernbaneforetak og søkeres rettigheter etter forskriften

SJTs pålegg

SJT påla Bane NOR å:

  1. trekke tilbake beslutningen av 22. desember 2022 om å flytte Onrail fra spor C2 på Alnabru til spor C16
  2. sende dokumentasjon til SJT om at pålegg 1. er oppfylt, innen 4. januar klokka 08.00

Bane NOR har oppfylt pålegget innen fristen vi satte.

Les vårt vedtak mot innføring av strakstiltak på Alnabruterminalen for R23. PDF-symbol