Redegjørelse om Follobanen og Romeriksporten

Samferdselsdepartementet har bedt SJT om en redegjørelse for hendelsene i Romeriksporten den 12. desember 2022 og på Follobanen og Østfoldbanen, særlig i forbindelse med brann i et koblingshus på Ski stasjon.

Vi oversendte vår redegjørelse til Samferdselsdepartementet 16. januar. PDF-symbol

I redegjørelsen gjør vi greie for spørsmålene i forbindelse med hendelsen i Romeriksporten først, og deretter for spørsmålene som berører Follobanen og Østfoldbanen.