Redegjørelse om Follobanen og Romeriksporten

Samferdselsdepartementet har bedt SJT om en redegjørelse for hendelsene i Romeriksporten og på Follobanen. Se redegjørelsen her.

Publisert: 17.01.2023 – Endret: 17.01.2023

Vi oversendte vår redegjørelse til Samferdselsdepartementet 16. januar. PDF-symbol

I redegjørelsen gjør vi greie for spørsmålene i forbindelse med hendelsen i Romeriksporten først, og deretter for spørsmålene som berører Follobanen og Østfoldbanen.