Ny standard for design av rullende materiell ved bruk under krevende vinterforhold

Sammen med kolleger i Finland og Sverige har SJT utarbeidet en standard for rullende materiell som utsettes for krevende vær og føre.

Standarden NS-INSTA 851:2022Den nye standarden stiller krav til, og gir veiledning om, utforming av rullende materiell. Standarden definerer kriterier for validering til rullende materiell og dets komponenter når det kan bli utsatt for spesifikt vær og føre.

Standarden omhandler også tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet. Dette er relevante faktorer for daglig drift og riktig funksjon av rullende materiell under forhold som er typiske for Norden.