Norient Express kan starte turisttog

Statens jernbanetilsyn (SJT) har gitt klarsignal for tjenesten. Den er et tilbud for turister mellom Bergen og Trondheim.

Interiørbilde av tjenesten Norient ExpressNorient Express eies av NLE AS, mens SJ Norge er jernbaneforetaket som skal kjøre toget. Tjenesten er en komplett feriereise med spesialbygde tog mellom Bergen og Trondheim. Togene inkluderer tjenester som hotellovernatting, bevertning, spa og fasiliteter for trening og kontor.

SJT har vurdert økonomisk likevekt

SJT vurderer om nye kommersielle persontogtjenester skal få etablere seg på jernbanenettet dersom noen ber oss om dette. Jernbanedirektoratet og Vy Tog AS ba oss vurdere om Norient Express kan sette den økonomiske likevekten i Trafikkpakke 3 Vest i fare. Direktoratet ba også om en test av den økonomiske likevekten i Trafikkpakke 2 Nord.

Vi har vurdert om det å etablere Norient Express vil ha en vesentlig negativ økonomisk virkning for jernbaneforetakene med PSO-avtale* på strekningen, eller på nettokostnadene for Jernbanedirektoratet. Det er direktoratet som gir togselskapene kompensasjon for å utføre de offentlig kjøpte persontransporttjenestene.

*En Public Service Obligation-avtale (PSO) er en avtale hvor staten gir jernbaneforetaket økonomisk vederlag for å levere et avtalt togtilbud.

Ingen vesentlig negativ effekt

SJTs vurdering er at Norient Express og tjenestene i Trafikkpakke 3 Vest og Trafikkpakke 2 Nord skiller seg betydelig fra hverandre. De konkurrerer heller ikke om de samme kundene. Å etablere Norient Express vil trolig ikke ha en vesentlig negativ effekt på lønnsomheten til jernbaneforetakene eller kostnadene til direktoratet.

Vi har vurdert at jernbaneforetakene ikke vil miste mange kunder til Norient Express. Det er også sannsynlig at tjenesten vil gi nye kunder til jernbanen. Norient Express har en årlig maksimal kapasitet på 3000 reisende. Det er en svært liten andel av trafikken i de aktuelle trafikkpakkene. Våre beregninger viser at PSO-operatørene vil miste mindre enn én prosent av inntektene som følge av at Norient Express etableres. Vi anser ikke det som vesentlig.

Vår konklusjon

SJT har konkludert med at SJ Norges nye meldte tjeneste Norient Express får tilgang til å trafikkere jernbanenettet.

Se avgjørelsen vår om Norient Express. PDF-symbol