Klage fra CargoNet tas ikke til følge av SJT

Klagen gjaldt Bane NOR SFs beslutning om refordeling av ledig infrastrukturkapasitet etter Green Cargo AS.

CargoNet AS klaget til Statens jernbanetilsyn på Bane NORs beslutning om refordeling av ruteleier for ruteplan R23. Da Green Cargo AS valgte å trekke seg ut av det norske godsmarkedet, leverte de tilbake ruteleier de hadde fått tildelt for ruteplan R23. Både OnRail AS og CargoNet søkte om flere av de samme ruteleiene etter Green Cargo.

Bane NOR fordelte alle ruteleiene både OnRail og CargoNet søkte på, til OnRail. CargoNet mente beslutningen til Bane NOR ikke ble gjort i tråd med jernbaneforskriften og Network Statement 2023 punkt 4.8.3.1, og ba SJT om å kreve at Bane NOR endret sin beslutning.

Klagen tas ikke til følge

Vi har vurdert klagen fra CargoNet og konkludert med at den ikke tas til følge. Dette er fordi SJT vurderer at Bane NOR har behandlet søknadene til OnRail og CargoNet på en ikke-diskriminerende måte ved vurderingen av kriteriene for refordeling i Network Statement 2023 punkt 4.8.3.1.

SJT vurderte at Bane NOR ikke hadde oppfylt enkelte av de prosessuelle kravene til refordeling, men at dette ikke var grunnlag for å pålegge korrigerende tiltak.

Se avgjørelsen etter klagen fra CargoNet på Bane NORs beslutning.