Ny frist for å rapportere markedsdata

Fra 2023 har jernbaneforetakene frist 30. april for å rapportere markedsdata til Statens jernbanetilsyn.

Vi samler årlig inn markedsdata fra Bane NOR som infrastrukturforvalter, alle jernbaneforetakene og Jernbanedirektoratet som er ansvarlig for innkjøp av offentlige persontransporttjenester. Fristen for å rapportere markedsdata til oss har så langt vært 30. juni.

Vi endrer nå den årlige fristen for jernbaneforetakene. Til nå har de rapportert delvis de samme markedsopplysningene til både SJT som markedsovervåker og SJT som sikkerhetsmyndighet. Dette er blitt gjort med ulike årlige frister.  

Én gang i året

Vi ønsker at jernbaneforetakene skal rapportere togkilometer, passasjerkilometer og netto tonnkilometer kun én gang i året til oss, og da i kraft av at vi er markedsovervåker. Så vil vi dele disse opplysningene med SJT som sikkerhetsmyndighet. Vi mener dette vil gjøre det enklere og føre til mindre ressursbruk for både SJT og for jernbaneforetakene.

Obs! Rapporteringsfristen for Bane NOR SF og Jernbanedirektoratet vil fortsatt være 30. juni.