Det europeiske jernbanebyrået reviderer SJT

Revisjonen er en del av byråets ordinære oppfølging av nasjonale sikkerhetsmyndigheter innen jernbane. Forrige gang var i 2015.

Målet med revisjonen er å se på hvordan SJT utfører sine oppgaver innen sikkerhet og samtrafikk.

Dette inkluderer blant annet

  • tildeling av sikkerhetssertifikat og sikkerhetstillatelser
  • tillatelser til å ta i bruk kjøretøy
  • tillatelser til å ta i bruk faste installasjoner på infrastruktur
  • gjennomføring av tilsyn
  • tilsynets organisering og kompetansestyring
  • oppgaver som handler om hvordan regelverket gjøres tilgjengelig og forbedres

Revisjonen gjennomføres som en dokumentgjennomgang etterfulgt av møter og intervjuer med ansatte i SJT. Funn vil kategoriseres i avvik og observasjoner. Revisjonen foregår fra november 2022 til september 2023.