Bane NOR må tilby og gjennomføre konkurransenøytral trafikkstyring på godsterminaler

SJT pålegger Bane NOR å utføre trafikkstyringen på godsterminaler i samsvar med jernbaneforskriften.

Statens jernbanetilsyn (SJT) mottok i mars 2022 en klage fra Onrail AS. Klagen gjaldt Bane NORs mangelfulle trafikkstyring ved hendelser med togselskap i strid med sporbruksplanen for Alnabru godsterminal. Hendelsene i klagen er knyttet til ruteplanen for 2022 og sporfordelingen i planen.

SJT vurderer at Bane NOR ikke har gjennomført en konkurransenøytral trafikkstyring når det oppstår avvik fra ruteplanen og sporfordelingen i planen. Bane NOR har tilbudt og utøvd trafikkstyringen gjennom møter med togselskapene og andre berørte etter at avvik fra disse planene har skjedd. Det er i strid med jernbaneforskriften.

SJTs pålegg til Bane NOR

SJT pålegger Bane NOR å utføre trafikkstyringen på Alnabru godsterminal – og andre godsterminaler i Norge hvor de er infrastrukturforvalter – i samsvar med jernbaneforskriften. 

Pålegget betyr at Bane NOR må:

  • tilby og gjennomføre trafikkstyringen på godsterminaler slik at jernbaneforetakenes og andre søkere beholder retten til å bruke tildelt infrastrukturkapasitet
  • gjennomføre trafikkstyringen på en konkurransenøytral måte på godsterminaler, når det oppstår avvik fra ruteplanen og sporfordelingen i planen
  • gjennomføre trafikkstyringen slik at jernbaneforetak eller andre søkere får full tilgang til rett tid på relevante opplysninger ved stans eller andre avvik i togtrafikken

Frist for gjennomføring

Bane NOR skal innen en måned fra vedtaket er gjort, beskrive og dokumentere for SJT hvordan de vil gjennomføre pålegget.

Sikkerhetssiden ved Bane NORs trafikkstyring er ikke en del av vedtaket.

Les SJTs vedtak om Bane NORs trafikkstyring for Alnabru godsterminal. PDF-symbol