Rapporter

Rapporter fra Statens jernbanetilsyn om sunn konkurranse på like vilkår i jernbanemarkedet.

Publisert: 15.02.2021   Endret: 15.02.2021

Rapporter

Økonomisk likevektstest for jernbane
Oeconomica DA, 2019

Prinsipper og metode for markedsovervåking
Oslo Economics for SJT, 2016

Eierforholdene i den norske jernbanesektoren
Oslo Economics for SJT, 2011