Rapporter

Rapporter fra Statens jernbanetilsyn om sunn konkurranse på like vilkår i jernbanemarkedet.

Publisert: 15.02.2021   Endret: 09.04.2021

2020

Priseffekter i en likevektstest for jernbane PDF-ikon
Oeconomica DA; tilleggsnotat til «Økonomisk likevektstest for jernbane» (2019)

2019

Økonomisk likevektstest for jernbane PDF-ikon
Oeconomica DA

2016

Prinsipper og metode for markedsovervåking PDF-ikon
Oslo Economics for SJT

2011

Eierforholdene i den norske jernbanesektoren PDF-ikon
Oslo Economics for SJT