Rådgivende uttalelser og veiledning

Rådgivende uttalelser og veiledning fra Statens jernbanetilsyn om sunn konkurranse på like vilkår i jernbanemarkedet.

Publisert: 15.02.2021   Endret: 16.02.2021

2021

Påpekning om konkurransevridende virkninger som følge av utformingen av ordningen med tilleggsavtaler i 2021 (februar 2021)

2020

Påpekning om bekymring for ivaretakelse av godsnæringens behov ved utbyggings- og vedlikeholdsarbeider (juli 2020)

2019

Bane NOR SFs planlagte innføring av TOS ved godsterminaler i Norge – veiledning om regelverket (november 2019)
Tolkning av jernbaneforskriften § 1-3 bokstav b – om definisjonen av «jernbaneforetak»
 (mai 2019)

2015

Sporfordeling på terminaler (desember 2015)