Høring om forskrift om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet

Høringsfristen er 27. mai 2021.

Publisert: 26.04.2021   Endret: 26.04.2021

Høringsbrev om forskrift om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet PDF-ikon

Høringsnotat om forskrift om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet PDF-ikon

Forskriftsutkast om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet PDF-ikon