Lokførere

Alle lokførere må ha et førerbevis. Jernbanevirksomhetene må utstede sertifikat til sine førere.

Publisert: 13.06.2016   Endret: 03.12.2020

Alle lokomotivførere i Norge må ha et førerbevis fra Statens jernbanetilsyn som bekrefter at de har den nødvendige grunnkompetansen og oppfyller helsekravene. Førerbeviset er gyldig i hele EØS-området, og må fornyes hvert tiende år.

Hvordan søker jeg om nytt eller fornyet førerbevis?

Fyll ut søknadsskjema for førerbevisSkjema-ikon

 • Logg inn ved å opprette et brukernavn (e-postadressen din) og et passord. 
   • Passfoto må lastes opp

I tillegg til førerbeviset må du ha et sertifikat fra jernbanevirksomheten du jobber for. Sertifikatet bekrefter at du:

 • kjenner de nødvendige delene av virksomhetens sikkerhetsstyringssystemer
 • er kompetent til å kjøre de enkelte strekningene
 • har riktig typekompetanse
 • eventuelt kjenner språkkravene som stilles

For mer informasjon om kravene som stilles til deg som fører: veileder for lokførere PDF-symbol

Utdanning for lokførere

Lokførere i Norge må gjennomføre utdanningen ved godkjent fagskole, som for eksempel Norsk fagskole for lokomotivførere, for å få førerbevis. For å få sertifikat kan du enten utdanne deg på Norsk fagskole for lokomotivførere, få opplæringen hos virksomheten du er ansatt i eller søke hos godkjente opplæringssentre. Utdanningen består av både teoretisk og praktisk opplæring, blant annet med øvelseskjøring i et togselskap.

Hva må du som fører huske på?

 • Ha alltid med førerbevis og sertifikat på jobb.
 • Du er selv ansvarlig for at det til enhver tid er gyldig. Gå til legen innen godkjenningsperioden for helseattesten går ut.
 • Fram til fylte 55 år må du til periodisk helseundersøkelse hvert tredje år.
 • Fra fylte 55 år må du til periodisk helseundersøkelse hvert år.
 • Du er selv ansvarlig for å ha godkjent helseattest.
 • Informer arbeidsgiveren/virksomheten som utsteder sertifikat om resultatet fra helseundersøkelsen ble godkjent eller ikke.
 • Informer tilsynet om hvem du jobber for, altså hvilken virksomhet som til enhver tid utsteder sertifikat til deg.

Helseattest og helseundersøkelse

Førere er selv ansvarlig for at helsekravene er oppfylt. Det vil si at du må selv sørge for at du til enhver tid har gyldig helseattest. For å få en gyldig helseattest må du oppsøke en lege som er godkjent av oss.

Godkjente leger og psykologerTabell-symbol

Fastleger og spesialister som ikke står på listen kan ikke gjennomføre helseundersøkelsen. De kan dermed ikke sende inn helseattest til tilsynet.

Legen sender en helseattest til tilsynet når helseundersøkelsen er ferdig. Helseattesten informerer kun om føreren har fått godkjent helseundersøkelsen eller ikke. Tilsynet får ikke vite noe om helsen til føreren, eller begrunnelse for hvorfor føreren ikke fikk godkjent helseattest.

Føreren må informere arbeidsgiver/virksomheten som utsteder sertifikatet, om sin helsestatus, altså om du er godkjent eller ikke.

Tilbakekalling og ugyldiggjøring av førerbevis

Et førerbevis kan tilbakekalles, midlertidig eller permanent.

Tilbakekallingen skjer når vi får beskjed om at føreren ikke oppfyller kravene til helse eller kompetanse.

Permanent tilbakekalling skjer når føreren ikke oppfyller de absolutte krav til for eksempel helse. Om føreren ikke består kravene under periodisk kontroll, vil førerbeviset blir permanent tilbakekalt og må makuleres (klippes i to) og sendes til oss.

Ugyldiggjøring eller midlertidig tilbakekalling skjer dersom føreren i en periode ikke oppfyller kravene til for eksempel helse. Dersom føreren for en periode ikke oppfyller helsekravene, vil vi ugyldiggjøre førerbeviset til det finnes informasjon om at kravene er oppfylt. Da trenger ikke førerbeviset å makuleres, men føreren kan ikke jobbe som fører i perioden mens førerbeviset er ugyldig.

I begge tilfeller vil vi informere virksomheten som har utstedt sertifikat om status på førerbeviset.

Hva gjør jeg om jeg mister førerbeviset mitt?

Selv om du mister/blir frastjålet/får ødelagt førerbeviset ditt, så er det gyldig, men du må søke om et duplikat. Dette skjer ved å sende inn et skjema til oss, slik at vi kan bestille et nytt førerbevis til deg.

Søknad om duplikat av førerbevisSkjema-ikon 

Vil du vite mer?

Sjekk førerbevis

Helsekrav i veileder om førerforskriften for leger og psykologer

Hvem gjelder kravene i førerforskriften for?

Hva skjer om en lokfører bryter fartsgrensen?

Hva skjer om en lokfører sovner?

Fant du det du lette etter?