Godkjenning for leger og psykologer

For å kunne gjennomføre medisinske undersøkelser etter førerforskriften må leger og psykologer ha en egen godkjenning fra Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 02.09.2016   Endret: 31.08.2021

For å foreta helseundersøkelser etter de øvrige forskriftene må du ha autorisasjon som lege. Kravene i disse forskriftene er rettet mot jernbanevirksomheter, og de kan bestemme hvilke leger som skal benyttes.

Godkjenning etter førerforskriften

Vilkårene for å få slik godkjenning etter førerforskriften er at du må ha autorisasjon som lege. Du må også ha gjennomført en opplæring godkjent av oss i Statens jernbanetilsyn.

Send søknad om godkjenning som lege eller psykolog etter førerforskriften. skjema-ikon.png

Opplæring

Bedriftshelsetjenester tilknyttet en jernbanevirksomhet kan søke om godkjenning til å lære opp egne ansatte (leger og psykologer). Da stilles det krav til en opplæringsplan med både teoretisk og praktisk opplæring.

Send attest til oss

For hver gjennomførte medisinske undersøkelse må det fylles ut en egen attest som sendes inn til oss, uavhengig av resultatet av undersøkelsen. Dette skal bekrefte for oss at en fører oppfyller de medisinske kravene.

Send inn attest for gjennomført medisinsk undersøkelseSkjema-ikon

Vurdering av medisinsk skikkethet

Du som lege vurderer endelig om en fører er medisinsk skikket eller ikke. Det er ingen unntaksmulighet for dem som ikke oppfyller kravene. Vurderingen er dermed funksjonell: Hvis forskriftens krav til funksjonalitet er oppfylt, kan føreren anses som skikket.

Enkelte sykdommer som ellers ville diskvalifisert føreren kan likevel tilsi at vedkommende er skikket. Dette er for eksempel hvis sykdommene holdes under kontroll ved hjelp av medisiner eller annet.

Godkjenning av helsepersonell

Godkjenning gis til den enkelte legen, men du kan godt være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste eller lignende. Kravet er at den enkelte undersøkelsen må utføres under oppsyn av en godkjent lege.

Godkjenningen som lege er gyldig i fem år. For å opprettholde godkjenningen må du gjennomføre et visst antall undersøkelser i året.

Fant du det du lette etter?